Translate

Wednesday, September 17, 2014

Little Black Dress
Listajući modne magazine i čitajući  portale istog sadržaja, skoro u svakom članku koji se tiče večernjih  kombinacija za dame pronađemo famoznu, ponekad i kliše rečenicu: "Svaka žena u svom ormaru treba da ima barem jednu crnu haljinu". Neke od nas to shvate previše ozbiljno pa se natrpamo obiljem istih, dok neke žene ovu frazu uzmu s rezervom, želeći izbjeći uobičajnost i biti posebne. 

Do vas je kojoj od ove dvije skupine ćete pripadati, no šta god bile, mi kažemo da se crna haljina može jako dobro kombinovati uz svako raspoloženje i prigodu i u konačnici nas spašava onda kada ne znamo šta da obučemo za večernji izlazak, ili naprosto nemamo vremena da razmišljamo. 

Uprkos kompaktnosti i multifunkcionalnosti crnih haljinica, tanka je linija između senzacije ili katastrofe do koje vas ona može dovesti. Najsigurnija i najjednostavnija karta na koju možete igrati je kombiniranje ovakvih krpica uz efektan i primjetan nakit. Miješanjem boja poput bijele, smaragdno zelene, plave ili crvene sa crnom nikada nećete pogriješiti. Mi svoje kombinacije upotpunjujemo uz unikatni Mio Mio nakit. Prelijepe rukotvorine pravi Emina Bašić, koja se ovim uspješno bavi već godinu dana. Više o Mio Mio Nakitu pogledajte na facebook stranici, https://www.facebook.com/miomionakit. 

 Osim toga, ovisno o prigodi, spremite neke dobre štiklice za dance muziku spremne za ples i dobru zabavu, ili udobniju varijantu za opuštene izlaske na mjesta sa laganim zvucima uz poneku čašicu vina.

Reading fashion magazines and surfing through the similar content, in almost every article which concerns the combination of evening fashion for ladies you can find the famous, and sometimes cliche sentence: "Every woman in her wardrobe should have at least one black dress." Some of us understand this too seriously so we buy plenty of them, while some women this phrase take with a grain of salt, preferring to avoid usual style and be unique.

It is up to you in which of these two groups you prefer to belong to, but whatever they are, we say that the black dress may very well be combined with every mood and occasionand and eventually saves us when we do not know what we should wear for an evening out, or simply when we do not have time to contemplate.
Despite the compact and multifunctional black dress brings, there is a thin line between sensation and catastrophe to which it can lead you. The safest and easiest tool with which you can play is to combine these clothes with effective and noticeable jewelry. By mixing colors like white, emerald green, blue or red with black you will never make a mistake. We chose Mio Mio jewelry as a unique accessory for our combinations. Beautiful, hand-made pieces are Emina Bašić's product for a year now. To find more on Mio Mio jewelry visit: https://www.facebook.com/miomionakit. 
In addition, depending on the occasion, prepare some good high heels to dance and have fun, or more comfortable variant for relaxed outings to places with light sounds with the occasional glass of wine.No comments:

Post a Comment

Instagram